Stora sprängarbeten hotar när Bällstas bergstomter saluförs

Exploateringskontoret i Stockholms stad har på den rödgröna majoritetens vägnar initierat en försäljning av fem obebyggda småhustomter Bällsta. Tomterna ansågs för svåra att bebygga när Bällsta småstugeområde etablerades under tidigt 40-tal och lämnades därför obebyggda. Nu, 80 år senare, hänvisar […]

Stora sprängarbeten hotar när Bällstas bergstomter saluförs Fortsätt läsa »