Vänsterstyrets hyressvek hotar Björklunds hages framtid

Björklunds hage 4H-gård har i sociala medier vädjat till allmänheten om att göra sin uppskattning av gården känd för Brommapolitikerna. Detta för att förhindra en nedläggning av gården på grund av hyran av gården är för hög för att ekonomin ska gå ihop. Därtill riskerar hyran att bli än högre då nödvändiga renoveringar av lokalerna stundar.

Som representant i Bromma stadsdelsnämnd har jag fått mycket gott intryck av 4H som tagit sig tid att närvara på ett flertal nämndsammanträden för att pragmatiskt delge sin bild av situationen och efterfråga snabbare återkoppling. Som oppositionspolitiker finns det inte mycket man kan göra för att få insyn i eller påverka förvaltningens arbete varför det i detta fall varit lugnande när representanter för det vänsterstyret bedyrat att de vill hitta en lösning så snart som möjligt. Tyvärr visar det sig nu att detta verkar ha varit mer snack än verkstad, som vanligt.

En namninsamling har på bara ett dygn samlat in 1 600 namnunderskrifter under budskapet: ”Björklunds hage är ett nav i Brommas utbud av natur- och djurupplevelser. Att få komma dit, både till vardags och på roliga helgevents samt möjligheten för barnen att delta i lägerverksamhet på loven, är ovärderligt.”

Som Brommabo skriver jag under på att Björklunds hage 4H-gård är ovärderlig, och som Brommapolitiker kräver jag att hyran sätts till en sådan nivå att fortsatt verksamhet kan garanteras för lång tid framöver.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är svaret skyldiga:

  • Hur kan detta vara en så lågt prioriterad fråga att ni inte bemödat er att föra en fungerande dialog med 4H?
  • Varför prioriterar ni en maximal hyressättning före verksamhetens framtid i Björklunds hage?
Kommentarer