Drakträdet dräptes – av Daniel Helldén (MP)

I Bromma-grupper på Facebook och i Mitt i Bromma har det den senaste tiden uppmärksammats att stadsdelens kanske kändaste träd, Drakträdet, fällts. Jag har nu gått till botten med varför. Klart är att Drakträdet stått emot hårda motgångar i sitt liv, men Miljöpartiet stod till slut för dödsstöten.

Drakträdet var en lokalkändis några hundra meter ifrån Brommaplan som stod i korsningen Drottningholmsvägen/Åkeshovsvägen på gränsen mellan stadsdelarna Åkeslund och Nockebyhov. Det äldre trädet stack ut och drog ögonen till sig tack vare några stamskador som släppte fantasin fri. Så till den grad att någon okänd person gjort till sitt uppdrag att återkommande måla skadorna för att förstärka effekten. Utöver att vara känt för lokalbor och passerande gick trädet också viralt på Reddit 2021 i en tråd om pareidoli (ett psykologiskt fenomen där en person uppfattar ett tydligt mönster i vaga eller slumpmässiga visuella stimuli).

Den 17 februari 2022 fattade trafiknämnden i Stockholms stad, ledd av Daniel Helldén (MP) på Alliansens nåder, genomförandebeslutet om framkomlighetsåtgärder för stomlinje 176–177. Beslutet innebar en ”bättre prioritering i gaturummet genom nya busskörfält” och ”översyn av hållplatser, hållplatslägen och hållplatsavstånd” längst sträckan Nockebybron–Huvudstabron.

För Drakträdets del är det beslutet om att flytta och bygga om busshållplatsen Åkeshovsvägen i riktning mot Brommaplan från en hållplats i bussfilen till en fickhållplats som blev förödande. Själva hållplatsfickorna ges tre meters bredd, därefter blir det plattform om 3,4 meter. Som om det inte vore nog breddas gång- och cykelbanorna bakom väderskyddet avsevärt till 1,8 meter vardera. Ytterligare 13 träd beräknas behöva stryka på foten för denna ombyggnation.

Röd markering utgör Drakträdets ungefärliga placering.
Innan förändringarna såg det ut så här. Få har uppfattat klagomål på befintlig lösning.

Uppenbart för den som tar del av illustrationen och bilden ovan torde vara att Drakträdet hade kunnat få stå kvar, även om man faktiskt ville bygga bussfickan i och med att den huvudsakliga breddningen blir aktuell först efter trädets placering, men sådan vilja har uppenbarligen saknats. Enligt uppgifter från stadsdelsförvaltningen ska den del av trädet med målningen på ha sparats och ska placeras en bit in i skogen. Likväl är trädet nu dött.

Drakträdet hade stått emot mycket i sitt liv, bostadsbyggnation, vägutbyggnad, väder och vind. Om detta vittnade inte minst de omfattande stamskador som gjort trädet så populärt. Men till slut mötte trädet sin överman – Daniel Helldén (MP).

Kommentarer