Var tionde anställd i Brommaförskolorna har bristande svenska

Under våren 2023 riktades hård Ivo-kritik mot Brommas äldreboenden på grund av bland annat bristande språkkunskaper hos personalen. Efter dialog med föräldrar med förskolebarn i stadsdelen framkom motsvarande kritik mot barnomsorgen. Mot den bakgrunden lämnade jag in en skrivelse till […]

Var tionde anställd i Brommaförskolorna har bristande svenska Fortsätt läsa »