Intervju om Lillsjönäs gård i Mitt i

Mitt i Bromma väljer i det senaste numret att uppmärksamma min skrivelse som lades under Bromma stadsdelsnämnd den 28 september angående att hela nämnden borde ta ställning för att Lillsjönäs gård förtjänar bättre än dagens vanvård. Ur artikeln:

Vill se över krav
Findel Madison (SD) reagerar på takten som renoveringen sker i, att huset får fortsätta stå och förfalla.

– Det är det jag reagerat mot i en skrivelse till stadsdelsnämnden. Som ägare av kulturarvsobjekt har man en skyldighet att omhänderta och bevara det för kommande generationer. Ägarna borde vidta akuta åtgärder eller sälja. Annars tycker jag att exploateringskontoret ska titta på vilka krav man kan sätta för att få ägarna att följa avtalet om underhåll, säger Findel Madison.

Mitt i den 27 oktober 2023. Läs hela artikeln på Mitt i:s hemsida.
Skärmklipp på hela artikeln.
Kommentarer