”Höghus hör inte hemma i Åkeslund” – Debattartikel i Mitt i

Mitt i Bromma publicerade i helgens tidning en debattartikel från mig angående höghusplanerna i Åkeslund, där skyddsvärd skog skövlas för fyra upp till 10 våningar höga punkthus och kyrkan vid Stopvägen rivs och ersätts av ett studentboende.

I Åkeslund planeras fyra höghus om 9–10 våningar i grönområdet mellan Stopvägen och spåret. Den föreslagna bebyggelsen är hög och skulle dra ner vind i stationsområdet kring Brommaplan och omkringliggande fastigheter.

Stadens utredning fastställer också högt naturvärde precis på det markområde som kommer behöva skövlas.

Åkeslund utgör ihop med Abrahamsberg Stockholms bäst bevarade smalhusområde och föreslagen bebyggelse innebär ett tydligt ingrepp i områdets identitet och arkitektur. Förslaget är närmast att betrakta som en provokation mot det stadsbyggnadsideal som gjort området så attraktivt och gemytligt som det är.

Senare halvan av 1900-talets exploatering med höga punkthus utgör varken en fröjd för ögat eller boendemiljön – man får inte trivsam grön förort, och inte heller attraktiv tät stadsmiljö. Vi borde ha lärt oss av historien vid det här laget.

Sammantaget visar förslaget noll hänsyn till områdets topograi, natur eller kulturmiljö. Det är beklagligt att vi som enda parti motsatt oss detta. Vi kämpar för att bevara det som gör Bromma attraktivt – våra grönområden.

Mitt i Bromma 17 jun 2023

Läs mer om skövlingen på Stoppa bygget.

Precis nedanför smalhusen längs Stopvägen, i skyddsvärd skog, planeras fyra höghus i upp till tio våningar.
Kommentarer